Activități

13 octombrie 2015

Anunț despre schimbările survenite în orarul desfășurării seminarelor de instruire în planificarea familiei: recomandările, ghidurile și protocoalele clinice ale OMS

CIDSR aduce la cunoștință, că datele desfățurării seminarelor de instruire în planificarea familiei: recomandările, ghidurile și protocoalele clinice ale OMS, care urmau să fie organizate pe 26 – 27 octombrie, 2015 au fost schimbate pe respectiv 19 – 20 octombrie, 2015.

Locul de desfășurare a seminarelor a rămas același – Colegiul Național de Medicină și Farmacie ”Raisa Pacalo”.

05 octombrie 2015

CIDSR a organizat 5 seminare de instruire pentru medicii de familie din țară în planificarea familiei: recomandările, ghidurile și protocoalele clinice ale OMS

20151007_095425În perioada 1-7 octombrie 2015, Centrul de Instruire în Domeniul Sănătății Reproductive (CIDSR), sub coordonarea Ministerului Sănătății al RM și suportul UNFPA Moldova, a organizat 5 seminare de instruire a medicilor de familie în recomandările recente ale OMS referitor la planificarea familiei și utilizarea ghidurilor și protocoalelor clinice ale OMS.

Seminarele au fost desfășurate la Colegiul Național de Medicină și Farmacie ”Raisa Pacalo”.

Scopul acestor seminare este fortificarea cunoștințelor medicilor de familie în planificarea familială, inclusiv în consiliere, actualizarea cunoștințelor lor în cele mai recente evidențe internaționale despre metodele de contracepție, recomandările OMS, precum și spargerea miturilor existente și foarte des vehiculate și aplicate în practică.

În cadrul acestor seminare au fost instruiți 150 de medici de familie din raioanele Republicii Moldova. Participanților li s-au distribuit 300 ghiduri și manuale ale OMS în limba română.

Seminare de instruire au fost facilitate de către experții naționali:

 • Rodica Comendant, conferențiar universitar, Catedra obstetrica si ginecologie, USMF „Nicolae Testimitanu”, director CIDSR,
 • Irina Sagaidac, asistent universitar, Catedra obstetrica si ginecologie pentru studii postuniversitare  a USMF „Nicolae Testimitanu”,
 • Corina Iliadi-Tulbure, asistent universitar, Catedra obstetrica si ginecologie  pentru studii postuniversitare a USMF „Nicolae Testimitanu”,

instruiți anterior de către Dr Danielle Hassoun din Paris, Franța, în cadrul unui trening petrecut la Chișinău în mai 2015.

În cadrul seminarelor au fost discutate următoarele subiecte: planificarea familială,  drepturile reproductive, contracepția, utilizarea contracepției în Republica Moldova, alegerea metodei de contracepție în diferite patologii, managementul problemelor în oferirea contracepției ș.a. (vezi Agenda)

Toți participanții au fost foarte implicați în tot ceea ce s-a întâmplat la seminare.

La finele fiecărui seminar, participanții și-au exprimat părerea, că subiectele tratate la seminar iși vor găsi in mod cert aplicabilitatea in munca lor cotidiană, iar asteptarile lor au fost pe deplin satisfacute.

Organizarea din punct de vedere logistic a seminarelor  participanții  au găsit-o drept foarte bună și ca un exemplu de buna practica ce poate fi folosit.

 

Va prezentăm:

Modul 1: Planificarea familială. Drepturile reproductive. Noțiunea de contracepție. Utilizarea contracepţiei în Republica Moldova, Rodica Comendant, conferențiar universitar, Catedra obstetrica si ginecologie, USMF „Nicolae Testimitanu”, director CIDSR
Modul 2: Privire de ansamblu asupra metodelor de contracepție, Irina Sagaidac, asistent universitar, Catedra obstetrica si ginecologie pentru studii postuniversitare  a USMF „Nicolae Testimitanu”
Modul 3: Contracepția hormonală. Contraceptivele orale combinate, Irina Sagaidac, asistent universitar, Catedra obstetrica si ginecologie pentru studii postuniversitare  a USMF „Nicolae Testimitanu”
Modul 4: Contraceptivele injectabile numai cu progestativ (INP) , Corina Iliadi-Tulbure, asistent universitar, Catedra obstetrica si ginecologie  pentru studii postuniversitare a USMF „Nicolae Testimitanu”
Modulul 5: Contracepția de urgență. Metodele de barieră. Contracepția permanentă, Corina Iliadi-Tulbure, asistent universitar, Catedra obstetrica si ginecologie  pentru studii postuniversitare a USMF „Nicolae Testimitanu”
Modul 6: DIU Riscuri reale sau +concepții greșite?, Irina Sagaidac, asistent universitar, Catedra obstetrica si ginecologie pentru studii postuniversitare  a USMF „Nicolae Testimitanu”
Modul 7: Contracepția în unele afecțiuni ginecologice și somatice, Rodica Comendant, conferențiar universitar, Catedra obstetrica si ginecologie, USMF „Nicolae Testimitanu”, director CIDSR

Imagini din cadrul seminarelor de instruire în metodele de contracepție:

 

Urmatoarele 5 seminare de instruire pentru medicii de familie din țară în planificarea familiei: recomandările, ghidurile și protocoalele clinice ale OMS CIDSR le va organiza in perioada 19-20 octombrie, 02-04 noiembrie 2015.

30 septembrie 2015

Seminarul de instruire avansată privind planificarea familială și metodele contraceptive pentru colaboratorii catedrei “Obstetrică și ginecologie” a USMF “N. Testemițanu”

20150923_134821La 23 septembrie 2015, în cadrul IMSP SCM nr.1, Centrul de Instruire în Domeniul Sănătății Reproductive  (CIDSR), cu suportul financiar al UNFPA Moldova, a organizat un seminar de instruire avansată privind planificarea familială și metodele contraceptive pentru colaboratorii catedrei “Obstetrică și ginecologie” a USMF “N. Testemițanu” (vedeți Lista participantilor).

Organizarea seminarului a fost susținută de către Ministerul Sănătății din RM (vedeți Dispoziția Ministerului Sănătății din 22.09.15, Nr.508-d) și face parte din proiectul „Optimizarea sistemului național de prestare a serviciilor de planificare a familiei”.

20150923_133406Scopul seminarului de instruire avansată a fost fortificarea cunoștințelor specialiștilor în planificarea familială, inclusiv consilierea, actualizând cunoștințele și abilitățile acestora despre cele mai recente evidențe internaționale în contracepție, cele mai recente recomandări OMS, LARC, etc. precum și spargerea miturilor existente și foarte des vehiculate și aplicate în practică. (vedeți Agenda seminarului).

Seminarul a fost facilitat de către expertul național dr. Ion Bologan – conferențiar universitar al catedrei “Obstetrică și ginecologie” a USMF “N. Testemițanu”. Dr I. Bologan în luna mai a participat la seminarul de instruire avansată în metodele de contracepție facilitat de Danielle Hassoun MD, Cercetător la Centrul de Formare în Domeniul Tehnologiilor în Sănătatea Reproducerii din Paris, Franța, și a fost desemnat prin dispoziție ministeriala sa faciliteze și cursul de instruire în cadrul catedrei astfel informația urmând a fi diseminată și în rîndul studenților.

În cadrul seminarului  au fost distribuite  materiale informattive și didactice ale OMS în conformitate cu Dispoziția MS nr.405d din 15.07.2015 Privind distribuirea materialelor informative si didactice privind metodele contraceptive.

30 septembrie 2015

Ministerul Sănătății din RM a aprobat Regulamentul cu privire la asigurarea grupurilor vulnerabile ale populației cu contraceptive procurate la nivel de asistență medicală primară

Ministerul Sănătății din RMUNFPA Moldova, CIDSR și membrii grupului de lucru (conform Dispoziției MS nr. 132-d din 13.03.2015) au lucrat la dezvoltarea Regulamentului cu referire la managementul asigurării produselor de contracepție (estimarea necesităților, procurare, distribuție, monitorizare și evaluare) în contextul optimizării sistemului național de prestare a serviciilor de planificare a familiei în perioada martie – iunie 2015.

Ministerul Sănătății din RM a aprobat prin Ordinul nr. 658 din 18.08.2015 Regulamentul cu privire la asigurarea grupurilor vulnerabile ale populației cu contraceptive procurate la nivel de asistență medicală primară.

29 septembrie 2015

CIDSR organizează seminare de instruire în metodele de contracepție pentru medicii de familie din țară

În perioada 1, 2, 5, 6, 7,26, 27 octombrie și 2,3,4 noiembrie 2015, Centrul de Instruire în Domeniul Sănătății Reproductive, sub coordonarea Ministerului Sănătății al RM și suportul UNFPA Moldova, va organiza 10 seminare de instruire a medicilor de familie în recomandările recente ale OMS referitor la planificarea familiei și utilizarea ghidurilor și protocoalelor clinice ale OMS.

Seminarele vor fi petrecute la Colegiul Național de Medicină și Farmacie ”Raisa Pacalo”, iar pe 2, 3,4 noiembrie 2015, la centrul Social Regional ”Renașterea”.

În cadrul acestor seminare 300 de medici de familie din toate raioanele Republicii Moldova vor fi instruiți,  vor fi distribuite 1655  ghiduri și manuale ale OMS în română.

Scopul acestor seminare este fortificarea cunoștințelor medicilor de familie în planificarea familială, inclusiv în consiliere, actualizarea cunoștințelor lor în cele mai recente evidențe internaționale despre metodele de contracepție, recomandările OMS, precum și spargerea miturilor existente și foarte des vehiculate și aplicate în practică.

Aceste seminare de instruire vor fi facilitate de către experții naționali: Natalia Zarbailov – conferențiar universitar, catedra ”Medicina de familie” , Ion Bologan – conferentiar universitar, Catedra obstetrica si ginecologie a USMF „Testimitanu”, Irina Sagaidac – asistent universitar, Catedra obstetrica si ginecologie pentru studii postuniversitare  a USMF „Testimitanu”, Virginia Șalaru – asistent universitar, Catedra medicina de familie a USMF „Testimitanu”, Corina Iliadi –Tulbure – asistent universitar, Catedra obstetrica si ginecologie  pentru studii postuniversitare a USMF „Testimitanu,  instruiți anterior de  Dr Danielle Hassoun din Paris, Franța, în cadrul unui trening petrecut la Chișinău în mai 2015.

Va prezentăm:

04 septembrie 2015

Cursul regional de instruire privind dezvoltarea și implimentarea ghidurilor clinice în sănătatea sexuală şi a reproducerii

Cursul regional de instruire privind dezvoltarea și implimentarea ghidurilor clinice  în sănătatea sexuală şi a reproducerii s-a desfășurat  în perioada 07 – 11 septembrie, 2015, în incinta Leogrand Hotel and Convention Center,  Sala de conferință ” Blu Lounge Room”, str. Mitropolit Varlaam nr. 77, or. Chișinău (vedeți detalii în Agenda).

Cursul a fost organizat de către Centrul de Instruire în Domeniul Sănătății Reproductive (CIDSR) cu suportul Oficiului Regional pentru Europa de Est și Asia Centrală al UNFPA, în cadrul Inițiativei Regionale UNFPA pentru Ghiduri Clinice în Sănătatea Reproducerii în Europa de Est și Asia Centrală și  a Fundației Institutul Est European de Sănătate a Reproducerii din România.

Din 2015 CIDSR este organizația coordonatoare al Centrului regional de instruire în elaborarea și implementarea ghidurilor și protocoalelor clinice în sănătatea reproducerii (detalii pe http://www.cidsr.md/proiecte)

La curs au participat reprezentanți ai ministerelor sănătății din Belarus, Georgia, Kazahstan, Kyrgyzstan, Turkmenistan, Tadjikitan și Moldova (vedeți Lista participantilor).

Scopul Cursului Regional este de a sprijini părțile interesate în țările din Europa de Est și Asia Centrală pentru a stabili o abordare sistematică întru dezvoltarea / adaptarea / punerea în aplicare a ghidurilor clinice în cadrul unui program național privind îmbunătățirea calității.

Cursul a fost facilitat de către profesionişti din domeniul academic și de sănătate din RM, instruiți de către Colegiul Regal de Obstetrică și Ginecologie din Marea Britanie (RCOG) ca traineri în dezvoltarea, adaptarea și implimentarea ghidurilor clinice pentru regiunea Europa de Est și Asia Centrală.

Cursul este util pentru factorii de decizie politică, manageri de programe și profesionişti din domeniul sănătății, care sunt interesați în dezvoltarea / adaptarea și implimentarea ghidurilor / protocoalelor clinice.

Evenimentul dat a oferit  oportunitate unică de a obține cunoştinţe despre metodologia dezvoltării ghidurilor clinice în sănătatea sexuală și a reproducerii elaborată de RCOG şi Institutul Est-European de Sănătate a Reproducerii (EEIRH).

Invitații speciali la deschiderea evenimentului au fost:  Ruxanda Glavan,  Ministrul Sănătății al RM;  Ian McFArlane, Reprezentant UNFPA în Republica Moldova; Natalia Cojohari, analist programul pe sănătate a reproducerii și tineret, Fondul Națiunilor Unite pentru Populație Republica Moldova; Tamar Khomasuridze, consultant regional în sănătatea sexuală și reproductivă, Oficiului Regional pentru Europa de Est și Asia Centrală al UNFPA; Teymur Seydov,  specialist pe programe în sănătatea sexuală și a reproducerii, Oficiului Regional pentru Europa de Est și Asia Centrală al UNFPA; Mihai Horga, coordonator programe, Fundația Institutul Est European de Sănătate a Reproducerii din România.

Dr. Rodica COMENDANT, coordonator al Cursului Regional de instruire privind dezvoltarea și implimentarea ghidurilor clinice în sănătatea sexuală şi a reproducerii despre lucrarile Cursului Regional de instruire:

Opiniile participanților depsre Cursul regional de instruire:

Opiniile trainerilor depsre Cursul regional de instruire:

Imagini de la deschiderea Cursului Regional

 

Imagini din cadrul Cursului Regional

Vizita la Centrul Universitar de Simulare în Instriurea Medicală (CUSIM)

Înmânarea certificatelor

2 iunie 2015

Evaluarea procesului actual de dezvoltare a ghidurilor în Sănătatea Sexuală și Reproductivă în Republica Moldova

În contextul optimizării sistemului național de prestare a serviciilor de planificare a familiei, pentru o abordare comprehensivă, se planifică evaluarea procesului actual de dezvoltare a ghidurilor în Sănătatea Sexuală și Reproductivă (SSR).

Obiectivele evaluării sunt:

 • identificarea lacunelor și discrepanțelor dintre procesul actual de dezvoltare a ghidurilor în SSR în R. Moldova și cel recomandat de către Colegiul Regal de Obstetrică și Ginecologie din Marea Britanie;
 • identificarea echipei naționale de coordonare a dezvoltării ghidurilor în SSR și estimarea necesităților de instruire ale acesteia;
 • dezvoltarea unui plan de acțiune național pentru dezvoltarea ghidurilor în SSR conform procesului recomandat de către Colegiul Regal de Obstetrică și Ginecologie din Marea Britanie.

Rezultatele evaluării vor fi prezentate în Raport, care urmează să fie prezentat și discutat în cadrul unei conferințe naționale cu participarea persoanelor cheie și factorilor de decizie în domeniu.

Activitatea este planificată pentru semestrul doi al anului 2015.

20 mai 2015

Dezvoltarea Regulamentului cu referire la managementul asigurării produselor de contracepție

În contextul optimizării sistemului național de prestare a serviciilor de planificare a familiei, în temeiul Legii ocrotirii sănătății nr.411 din 28 martie 1995, Legii cu privire la Ocrotirea Sănătății Reproducerii şi Planificarea familială nr. 185-XV din 24 mai 2001, Strategiei Naționale a Sănătății Reproducerii aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 913 din 26 august 2005, Programului unic al asigurării obligatorii de asistență medicală, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1387 din 10 decembrie 2007, în scopul asigurării accesului grupurilor vulnerabile ale populației la contraceptive procurate la nivel de asistență medicală primară din sursele asigurării obligatorii de asistență medicală, Ministerul Sănătății, UNFPA Moldova, CIDSR și membrii grupului de lucru (conform Dispoziției MS nr. 132-d din 13.03.2015) vor lucra la dezvoltarea Regulamentului cu referire la managementul asigurării produselor de contracepție (estimarea necesităților, procurare, distribuție, monitorizare și evaluare).

Regulamentul, la care se va lucra în perioada martie – iunie 2015, va stabili mecanismul de estimare a necesităților, distribuire și evidență a contraceptivelor necesare pentru grupurile vulnerabile ale populației, procurate la nivel de asistență medicală primară din fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală.

Regulamentul va fi disponibil pe site-ul CIDSR imediat ce va fi aprobat de către Ministerul Sănătății din RM.

19 mai 2015

Activități de ridicare a nivelului de cunoștințe ale prestatorilor de servicii de planificare a familiei din asistența medicală primară

Page 114În contextul optimizării sistemului național de prestare a serviciilor de planificare a familiei, la inițiativa Ministerului Sănătății (MS) din RM, cu suportul financiar al UNFPA Moldova, în martie 2015 echipa CIDSR și alți parteneri, a realizat evaluarea serviciilor de planificare familială prestate de către asistența medicală primară. Pe parcursul desfășurării evaluării, majoritatea medicilor au manifestat dorința să-și perfecționeze cunoștințele la capitolul planificării familiale.

În acest context, se planifică mai multe activități:

6 mai 2015

Seminar de instruire avansată privind metodele contraceptive

Centrul de Instruire în Domeniul Sănătății Reproductive din RM (CIDSR), cu suportul financiar al UNFPA Moldova, a organizat în perioada 4 – 5 Mai 2015, un seminar de instruire avansată privind metodele contraceptive pentru specialiștii naționali în Planificarea Familială (vedeți Lista participanților).

Organizarea seminarului a fost susținută de către Ministerului Sănătății al RM (vedeți Dispoziția Ministerului Sănătății din 30.04.2015, Nr.248-d) și face parte din proiectul „Optimizarea sistemului național de prestare a serviciilor de planificare a familiei”.

Scopul seminarului de instruire avansată a fost fortificarea cunoștințelor specialiștilor în planificarea familială, inclusiv consilierea, actualizând cunoștințele și abilitățile acestora despre cele mai recente evidențe internaționale în contracepție, cele mai recente recomandări OMS, LARC, etc. (vedeți Agenda seminarului).

Seminarul a fost facilitat de către Expertul internațional în Planificarea Familială – Dr Danielle Hassoun: MD, Cercetător la Centrul de Formare în Domeniul Tehnologiilor în Sănătatea Reproducerii din Paris, Franța, care a acceptat cu amabilitate invitația noastră de a desfășura o instruire pe bază de voluntariat.

Activitatea a avut loc la Summit Events and Conference Center, Sala Albastră de conferințe, str. Tighina 49/3, Chişinău.

Prezentările disponibile în limbile engleză și română:

 • Contraception in the world (EN, RO) Dr Danielle Hassoun: MD, Cercetător la Centrul de Formare în Domeniul Tehnologiilor în Sănătatea Reproducerii din Paris, Franța
 • Overview on Contraception (EN, RO), Dr Danielle Hassoun: MD, Cercetător la Centrul de Formare în Domeniul Tehnologiilor în Sănătatea Reproducerii din Paris, Franța
 • Hormonal contraception and cardiovascular risks (EN, RO), Dr Danielle Hassoun: MD, Cercetător la Centrul de Formare în Domeniul Tehnologiilor în Sănătatea Reproducerii din Paris, Franța
 • Contraception and gynecological pathologies (EN, RO), Dr Danielle Hassoun: MD, Cercetător la Centrul de Formare în Domeniul Tehnologiilor în Sănătatea Reproducerii din Paris, Franța
 • IUD Real risks or misconceptions? (EN, RO), Dr Danielle Hassoun: MD, Cercetător la Centrul de Formare în Domeniul Tehnologiilor în Sănătatea Reproducerii din Paris, Franța
 • Contraception in physiological situations (EN, RO), Dr Danielle Hassoun: MD, Cercetător la Centrul de Formare în Domeniul Tehnologiilor în Sănătatea Reproducerii din Paris, Franța
 • A contraception adapted to each age-group (EN, RO), Dr Danielle Hassoun: MD, Cercetător la Centrul de Formare în Domeniul Tehnologiilor în Sănătatea Reproducerii din Paris, Franța
 • Failure of Contraception Women at risk or Women in a Risky Situation (EN, RO), Dr Danielle Hassoun: MD, Cercetător la Centrul de Formare în Domeniul Tehnologiilor în Sănătatea Reproducerii din Paris, Franța

Imagini din cadrul seminarului:

14 aprilie 2015

Ședința de lucru privind rezultatele evaluării finale a Strategiei Naționale a Sănătății Reproducerii 2005-2015

Ședința de lucru privind rezultatele evaluării finale a Strategiei Naționale a Sănătății Reproducerii 2005-2015 a avut loc în sala de ședințe a Ministerului Sănătății al RM la 14 aprilie 2015. Evenimentul a fost organizat de Ministerul Sănătății al RM cu suportul Organizației Mondiale a Sănătății (OMS) și UNFPA.

Obiectivele ședintei:

 • Prezentarea principalelor concluzii și recomandări din Raportul de evaluare finală a Strategiei Naționale a Sănătății Reproducerii 2005-2015;
 • Discutarea și stabilirea procesului de elaborare a noului document strategic în domeniul sănătății reproducerii.

Sunt disponibile următoarele prezentări:

Sunt disponibile următoarele rapoarte:

30 martie

Evaluarea prestării serviciilor de planificare familială de către sectorul primar

În perioada 16 – 27 martie 2015, a avut loc evaluarea prestării serviciilor de planificare familială de către sectorul primar, activitate realizată în cadrul Proiectului „Optimizarea sistemului național de prestare a serviciilor de planificare a familiei”, al Ministerului Sănătății, implementat de către Centrul de Instruire în Domeniul Sănătății Reproductive (CIDSR), cu suportul financiar UNFPA Moldova.

Scopul evaluării a fost identificarea barierelor și factorilor de facilitare a prestării serviciilor de planificare familială în cadrul asistenței medicale primare în RM, și dezvoltarea în baza rezultatelor evaluării a regulamentului cu referire la managementul asigurării produselor de contracepție în cadrul asistenței medicale primare.

Pentru desfășurarea evaluării, Ministerul Sănătății al RM (Dispoz nr. 132-d din 13.03.2015- Cu privire la programul de evaluare a serviciilor PF) a instituit două grupuri de lucru în componența cărora au fost incluși specialiști de la USMF „Nicolae Testemițanu”, Centrul de Sănătatea Reproducerii și Genetică Medicală, IMSP Institutul Mamei și Copilului, Colegiul Național de Medicină și Farmacie „Raisa Pacalo”, Centrul de Educaţie Medicală Continuă a Personalului Medical si Farmaceutic cu Studii Medii.

Rezultatele evaluării vor servi bază pentru discuții strategice ulterioare cu factorii de decizie în procesul de elaborare a unui nou document strategic național în domeniul Sănătății Reproducerii pentru următoarea perioadă.

Obiectivele evaluării prestării serviciilor de planificare familială de către asistența medicală primară:

 1. Identificarea barierelor și a factorilor care facilitează prestarea și accesul la serviciile de planificare familială;
 2. Identificarea modului în care este reflectat subiectul de planificare familială în programele de studii profesionale tehnice și postsecundare nonterțiare, universitare și postuniversitare existente și analiza posibilității de punerea în aplicare a sistemului de învățare online la distanță (VIC, http://www.vic.eeirh.org/online/start.html);
 3. Dezvoltarea în baza rezultatelor evaluării a regulamentului cu referire la managementul asigurării produselor de contracepție în cadrul asistenței medicale primare.

Evaluarea a inclus patru componente:

 1. intervievarea prestatorilor de servicii de planificare familială din asistența medicală primară în cadrul vizitelor din teren – echipele de evaluatori au intervievat 158 lucrători medicali în 12 localități din Nordul, Centrul și Sudul Republicii, dintre care 2 municipii (Chișinău, Bălți), 4 centre raionale (Edineț, Nisporeni, Cimișlia, Comrat) și 6 localități rurale (Recea, Pănășești, Mărăndeni, Gura Galbenei, Congaz, Seliște); a medicilor de familie care au participat la cursuri de perfecționare la Catedra Medicina de Familie a USMF „Nicolae Testemițanu” şi la şedinţa Asociaţiei Medicilor de Familie din Republica Moldova în perioada 16-27 martie 2015 – au fost intervievați 64 medici de familie;
 2. intervievarea beneficiarilor serviciilor de PF în instituțiile medicale vizitate – au fost intervievați 67 beneficiari, dintre care: femei – 65, bărbați – 2, cu vârsta 28,5±1;
 3. evaluarea programelor de studii existente în cadrul Colegiului Național de Medicină și Farmacie “Raisa Pacalo”, Centrul de Educaţie Medicală Continuă a Personalului Medical și Farmaceutic cu Studii Medii și programelor universitare și postuniversitar a USMF „Nicolae Testemițanu”, pentru a identifica modul în care este reflectat subiectul planificare familială, inclusiv analiza posibilităților de punere în aplicare a sistemului de învățare on-line la distanță (VIC, http://www.vic.eeirh.org/oline/start.html);
 4. intervievarea beneficiarilor educaţiei medicale (elevii CNMF, cursanți de la CEMCPMFSM, medici rezidenți şi medici-cursanți la facultatea de perfecționare USMF) cu referire la subiectului planificare familială.

Detalii despre rezultatele evaluării le puteți vedea în Raportul de evaluare, care va fi publicat imediat ce va fi disponibil.