(Ro) Ministerul Sănătății din RM a aprobat Regulamentul cu privire la asigurarea grupurilor vulnerabile ale populației cu contraceptive procurate la nivel de asistență medicală primară

нет перевода