Dreptul la egalitate, protecţie egală în faţa legii şi eliminarea tuturor formelor de discriminare bazate pe sex, sexualitate şi gen

Fără nici o excepţie, sexualitatea este parte integrantă a fiecărei fiinţe umane. Fiecare are dreptul să beneficieze de toate drepturile sexuale pentru a putea fi parte activă în procesul economic, social, cultural şi politic al societăţii sale.

Dreptul la egalitate, protecţie egală în faţa legii şi eliminarea tuturor formelor de discriminare bazate pe sex, sexualitate şi gen poate fi abordat în campanii
ÎN FAVOAREA:

  • Legilor ce interzic discriminarea împotriva oricărui grup minoritar și aplicarea efectivă a acestora
  • Absenței practicilor prejudiciabile, obișnuite și a altor practici ce au la bază ideea de inferioritate a femeilor
  • Interpretarea sensibilă la dimensiunea de gen a drepturilor omului
CONTRA:

  • Discriminării privind accesul la servicii de îngrijire a sănătății sexuale și reproductive, de ex.

– atunci când femeile necesită acordul conjugal, pe când bărbații nu
– atunci când tinerii necesită consimțământul părinților
– atunci când serviciile sunt disponibile doar pentru femeile căsătorite
– informații și educație pentru a asigura sănătatea și bunăstarea

  • Discriminării femeilor, atunci când li se refuză:

– accesul la alimentare și îngrijire corespunzătoare
– protecția juridică împotriva violenței, în special împotriva violenței în familie

  • Discriminării pe motive de sarcină sau maternitate în sferele sociale, interne sau în câmpul muncii
  • Programelor de sănătate sexuală și reproductivă cu efect discriminatoriu asupra anumitor grupuri de populație
star Persoanele cu dizabilități au dreptul să li se recunoască sexualitatea ca un aspect pozitiv al vieţii lor şi de a fi protejaţi prin lege împotriva discriminării.