Dreptul la educaţie şi informare

Fiecare are dreptul la educaţie şi informare prezentate într-o manieră obiectivă, critică şi pluralistă.

Dreptul la educaţie şi informare poate fi abordat în campanii
ÎN FAVOAREA:

  • Accesului tinerilor la educație și informații privind drepturile și sănătatea sexuală și reproductivă
  • Programelor educative și de informare cu privire la drepturile și sănătatea sexuală și reproductivă, sensibile la gender, libere de stereotipuri și prezentate într-un mod obiectiv, critic și pluralist
  • Programelor ce permit utilizatorilor de servicii să ia toate deciziile în baza consimțământului deplin, liber și informat
CONTRA:

  • Programelor educative și de informare ce nu oferă informații complete cu privire la beneficiile și riscurile relative, precum și eficiența tuturor metodelor de reglementare a fertilității
  • Interzicerii accesului tinerilor la educație sexuală și informații
  • Sistemelor de educație ce discriminează studentele însărcinate și/sau tinerele mame
star Persoanele cu dizabilități au dreptul la educaţie relaţională şi sexuală complexă, bazată pe creştere şi dezvoltare personală, care să le permită să îşi dezvolte abilităţi pentru a-şi exercita drepturile sexuale.