Dreptul la libertatea gândirii, opiniei şi exprimării; dreptul la asociere

Fiecare are dreptul la libertatea de gândire, conştiinţă şi religie fără amestecul altor persoane. Pe de alta parte, fiecare are dreptul de a avea acces la servicii de sănătatea reproducerii fără interferenţe ale conştiinţei personale şi a religiei.

Dreptul la libertatea gândirii, opiniei şi exprimării; dreptul la asociere pot fi abordate în campanii
ÎN FAVOAREA:

  • Interpretării unor texte religioase, credințe, filozofii și obiceiuri ce respectă libertatea de gândire și exprimare în ceea ce privește sănătatea și drepturile sexuale și reproductive
  • Dreptului personalului medico-sanitar la obiecție pe motive de conștiință în ceea ce privește participarea lor la furnizarea contraceptivelor și prestarea serviciilor de avort în condiții de siguranță, cu condiția că pot trimite persoana la un profesionist în domeniul sănătății care dorește să presteze serviciul. Cu toate acestea, nu-și pot exersa acest drept în cazuri de urgență, când viața pacientului se află în pericol
CONTRA:

  • Restricțiilor pe motive de gândire, conștiință și religie cu privire la accesul la informații și servicii privind drepturile și sănătatea sexuală și reproductivă
star Persoanele cu dizabilități  au dreptul să dezvolte propriul sistem de valori şi să îşi exprime propriile opinii referitoare la sexualitate şi relaţii, să aibă acces la servicii de îngrijire a sănătăţii sexuale şi reproductive, fără amestecul credinţelor şi convingerilor religioase ale altor persoane.